Vprašalnik o zadovoljstvu strank z delom ZAG
Customer Satisfaction Questionnaire